Domain và Subdomain là gì?

Domain và Subdomain là gì?

Có khi nào bạn đã tự hỏi, “Domain là gì?” hay còn gọi cách khác “tên miền là gì?”. Nào, hãy nhìn lên đó phía trên cùng một trình duyệt nào đó. Ở đó có một thanh công cụ có thể gõ URL của một tràn nào đó?

domain-va-subdomain

Domain là gì?

Đó là phần bắt đầu bằng ” http: //” hoặc “https://” trong thanh địa chỉ này. Phần thứ phần tiếp theo đi sau dòng chữ trên là tên miền (domain). Trong thời điểm này thì đó là rssletter.com.

Mỗi trang web điều có một địa chỉ định nghĩa bàng một dãy số được gọi là IP. Với những số này mà bạn có thể kết nối từ máy của bạn đến máy chủ nơi chưa dữ liệu của trang đang tồn tại.

Domain

Những con số nó sẽ dễ dàng khi kết nối với máy tính để có thể lấy dữ liệu của nọ nơi mà chưa thông tin đó. Các từ được sử dụng để xác định để có thể định dạng một trang web hay còn được gọi là tên miền hoặc URL, nó giống như địa chỉ IP chúng đại diên cho một chi IP đó khi được cấp.

Ví dụ: https://rssletter.com,  https://rssletter.com cũng có thể là www.rssletter.com, https://www.rssletter.com

Thành phần của một domain

Phần đầu tiên của dấu chấm hay sau “http://” và “htttps://” là tên miền của bạn có thể là tên của bạn, tên doanh nghiệp, cửa hàng shop hay blog bạn muốn sở hữu. Hiện tai trường hợp của chúng tôi là “rssletter”.

Dấu chấm là tên miền cấp cao nhất (hoặc TLD), trong trường hợp này TLD là “.com”, nhưng bạn cũng có thể thấy các TLD như .net, hoặc .org, hoặc mã định danh quốc gia như .uk hoặc .de. Các tùy chọn như .club, .store, thậm chí .pizza chỉ là một vài cách bạn có thể lựa chọn tên miền cấp cao nhất của mình.

Khi nhìn thấy nhiều tên miền giống như tên miền nhưng nó được thêm ở phần trước của domain chính trên mạng thì nhiều bạn có hỏi đó là gì?.

Sub domain là gì?

Hay gọi cách khác là “tên miền phụ là gì?” không … Tạo ra để làm gì? Để có thể hiểu thêm về đề này rssletter sẽ cho bạn những thông tin cơ bản để có thể hiểu hơn về nó.

Ở đây gồm có 2 phần: domain và subdomain được ghép lại có thể hiểu là tên miền con (phụ) của tên miền chính. Tên miền phụ (Subdomain) là miền là một phần của 1 miền chính trong hệ thống phân cấp hệ thống tên miền (DNS), có thể được sử dụng để thực hiện tương tự cho một phần cụ thể của trang web.. . Nó được sử dụng một cách dễ dàng để tạo ra một địa chỉ Web cấp nhỏ hơn cho một nội dung cụ thể hoặc duy nhất với một trang web nào đó.

Subdomain là gì

Có dạng như sau: https://rssletter.com/ thì bạn có thể tạo thêm nhiều tên miền phụ (con) của nó, dạng như:

  1. http://tintuc.rssletter.com/
  2. http://tool.rssletter.com/

Bên trên, 1 và 2 là những subdomain của tên miền rssletter.com.

Vậy làm sao để tạo được sub domain ở domain?

Tạo subdomain không hề khó các thao thác rất đơn giản, bạn chỉ cần quyền quảng thị và truy cập vào tài khoản quản trị chính tên miền (DNS) mà bạn muốn tạo sub mà nhà cung cấp tên miền của bạn đã đưa lúc mua của họ.

Sau đó tạo bản A record theo địa chỉ IP để trỏ về host của bạn.

Tiếp theo tạo thêm bản CNAME cho subdomain.

Với 2 thao tác này bạn có thể tạo được rồi đây. Nếu không rõ bạn có thể liên hệ với dịch vụ hỗ trợ lúc bạn mua hoặc tìm thông tin trên các forum hướng dẫn kỹ về vấn đề này.

Leave a Comment